KREBSE SIDEN

 

Denne portal er lavet til og for min familie som er geografisk spredt for alle vinde.

 

 

Portalen kommer til at lede til andre sider hvor der findes information om familien, hobbies, historie - kort sagt - information som kun er interesant for os selv og som med denne side er forsøgt gemt for fremtidige familie medlemmer.